Kepala Bagian Hukum dan HAM

Nama  : SUDANDRI JAUZAH, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

NIP        : 19730630 200003 1 004

Pangkat/Gol.Ruang: PEMBINA Tk.I (IV/b)

Jabatan dalam JDIH: PENANGGUNGJAWAB JDIH

Pendidikan: S1 Ilmu Hukum

No Hp    : 0813-7828-7878

 

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Nama     :  SITI RODHIYAH, SH

Jabatan : KASUBBAG DOKUMENTASI HUKUM

NIP         : 19810529 200701 2 002

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan dalam JDIH :   Pengelola JDIH

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

No HP    : 0812-7633299

Staf Bagian Hukum dan HAM

Nama        : DESTY SONIASARI, SH

Jabatan    : STAFF BAGIAN HUKUM DAN HAM

NIP           : 19861224 201407 2 001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan dalam JDIH : Tenaga Ahli Pendataan JDIH

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

No. HP        : 0813-73196023

Staf Bagian Hukum dan HAM

Nama                  : RINO PUTRA HANDA, SH

Jabatan               : STAFF BAGIAN HUKUM DAN HAM

NIP                      : 19941015 201708 1 001

Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda (III/a)

Jabatan dalam JDIH : Tenaga Ahli Pendokumentasian

Pendidikan         : S1 Ilmu Pemerintahan

No. HP               : 0853-75168666

 

Staf Bagian Hukum dan HAM

Nama                    : HAFIS ZURAHMAN, A.md.Kom

Jabatan                 : STAFF BAGIAN HUKUM DAN HAM

No.Reg                  : 1101.501.1115

Jabatan dalam JDIH : Tenaga Ahli Admin JDIH

Pendidikan            : Amd.Kom

No.HP                   : 0853-65083663